Follow us on social

Disclaimer en copyrights

DISCLAIMER EN COPYRIGHTS

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Cloby. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren, op te slaan en/of wijzigingen op de website aan te brengen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cloby.
De op deze website getoonde informatie wordt door Cloby met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Coby aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website verstrekte informatie.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Specifiek voor kleuren geldt nog dat wij niet kunnen garanderen dat de kleuren die op de website te zien zijn exact de kleuren van onze producten in werkelijkheid weergeven. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van je computer.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Cloby behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Cloby aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van storingen of onderbrekingen bij het gebruik van de website of de verzending van berichten. Voor klachten en/of opmerkingen kun je mailen naar [email protected]

Alle intellectuele eigendomsrechten, het auteursrecht daaronder begrepen, met betrekking tot de producten en inhoud van de website rusten bij Cloby. Het is verboden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cloby, gebruik te maken van de merknaam, domeinnaam en logo van Cloby. Het is een ieder niet toegestaan de producten, namen, collecties, teksten, illustraties, foto’s, afbeeldingen en/of ontwerpen te kopiëren, verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel na te bootsen, zonder daartoe expliciet toestemming van Cloby te hebben verkregen.